Reply To: The Irish Topic

Forum AN ÁBHAR NA HÉIREANN The Irish Topic The Irish Topic Reply To: The Irish Topic

#11492

 

Soluk
Katıl bize
Bu son çağırı
Tanrın hatalı
Işığı gör (x2)

Şşşşt…

Katıl bize
Bu son çağırı
Tanrın hatalı
Işığı gör (x2)

Hatırla bilgeyi!
O yol gösteren
Boyun eğme!
Hiçliğin bilinciyle

Hatalı tasarım
Sonu yakın
Yalanlarla filizlenen
Medeniyet
Çürüyor giderek

Medeniyet..

Yalanlarla filizlenen
Medeniyet
Çürüyor giderek

Medeniyet..

Çürüyor giderek

Ahh…

Hatırla bilgeyi!
O yol gösteren
Boyun eğme!
Hiçliğin bilinciyle

Hatalı tasarım
Sonu yakın
Yalanlarla filizlenen
Medeniyet
Çürüyor giderek

Medeniyet..

Yalanlarla filizlenen
Medeniyet
Çürüyor giderek

Yalanlarla filizlenen
Medeniyet
Çürüyor giderek

 

Pale
Join us
This is the last call
Your god is wrong
See the light (x2)

Shhhh …

Join us
This is the last call
Your god is wrong
See the light (x2)

Remember the sage!
He leads
Submission!
With the consciousness of nothing

Faulty design
The end is near
Sprouting with lies
Civilization
Rotting gradually

Civilization..

Sprouting with lies
Civilization
Rotting gradually

Civilization..

Rotting gradually

Ahh …

Remember the sage!
He leads
Submission!
With the consciousness of nothing

Faulty design
The end is near
Sprouting with lies
Civilization
Rotting gradually

Civilization..

Sprouting with lies
Civilization
Rotting gradually

Sprouting with lies
Civilization
Rotting gradually

 

 

 

Gerçekten özleyince, gerçekten özleyince
Gerçekten özleyince, gerçekten özleyince
Görünen o ki yaşadığımız her şeyin

Bir bedeli çekiciliği
Görünen o ki
Yaşadığımız her şeyin
Bir bedeli çekiciliği

Vardır yalnızlıkların, vardır yalnızlıkların

Ve dönmek gerek, ve dönmek gerek

Gerçekten özleyince, gerçekten özleyince
Gerçekten özleyince, gerçekten özleyince

Herkes ektiğini biçer ama herkes
Çünkü onlar senin gibi
Çünkü onlar benim gibi
Herkes ektiğini biçer ama herkes
Çünkü onlar senin gibi
Çünkü onlar benim gibi
İnsanlar aynı yollardan geçen
İnsanlar ayrı dilden konuşan
Ve dönmek gerek, ve dönmek gerek

Gerçekten özleyince, gerçekten özleyince
Gerçekten özleyince, gerçekten özleyince

İnsanlar aynı yollardan geçen
İnsanlar ayrı dilden konuşan

Ve dönmek gerek, ve dönmek gerek

Gerçekten özleyince, gerçekten özleyince
Gerçekten özleyince, gerçekten özleyince

 

 

When you really miss, when you really miss
When you really miss, when you really miss
It seems that everything we live

Attracting a price
Apparently
Of all we live
Attracting a price

There is loneliness, there is loneliness

And turn around, and turn around

When you really miss, when you really miss
When you really miss, when you really miss

Everybody reaps what they sow but everybody

Because they’re like you
Because they are like me

Everybody reaps what they sow but everybody
Because they’re like you
Because they are like me

People crossing the same roads
People speak different languages
And turn around, and turn around

When you really miss, when you really miss
When you really miss, when you really miss

People cross the same roads
People speak different languages
And turn around, and turn around

When you really miss, when you really miss
When you really miss, when you really miss