Reply To: The Irish Topic

Archive The Irish Topic The Irish Topic Reply To: The Irish Topic

#11230

Découvrez l'histoire incroyable de Werner Freund, l'homme qui vit avec une meute de loups

 

Glanfaidh Mé – I will clean

Mé ag dul in aois arís
Me ageing again
Ag fás in mo shaol
Growing in my life
Leí ag sroicheadh bís arís
With her reaching peaks
Ach mise liom féin
But me back by myself
Má bhraitheann mé an íseal brí anuas orm arís
If I feel the down pressure back on top of me again
Glanfaidh mé amach é mar a ghlan mé cheana féin
I’ll clean it out as I did before
Má bhraitheann mé an doicheall anuas orm arís
If I feel the darkness down on me again
Glanfaidh mé amach é mar atá ar bun agam anois
I’ll clean it out as I’m doing right now

Glanfaidh mé a leithéad de scáth ó mo chroí – glanfaidh mé amach iad
I’ll clean that kind of shadow from my heart – I’ll clean it out
Glanfaidh mé a leithéad de scamaill amch as mo shlí – glanfaidh mé amach iad
I’ll clean those clouds out of my way – I’ll clean it out
Go amach as mo shlí
Go out of my way
As mo chroí
Out of my heart

Do braith mé as íseal brí ag brú anuas orm arís
I felt that down pressure pressing down upon me again
Glanfaidh mé amach é
I’ll clean it out
Bhraith mé doicheall na diabhail ag déanamh lóistín laistigh díom arís
I felt the demon’s darkness taking up accomodation within me again
Glanfaidh mé amach é
I’ll clean it out
Bhraith mé mo mhisneach ag ídiú uaim ‘s ag dul amú orm arís
I felt my courage leeking and going astray from me
Glanfaidh mé amach
I’ll clean it out
Do bhraith mé an dorchadas do mo thimpeallú ‘s ag cur isteach orm arís
I felt the black encircling me and disrupting me again
Glanfaidh mé amach é
I’ll clean it out

Glanfaidh mé a leithéad de scáth ó mo chroí – glanfaidh mé amach iad
I’ll clean that kind of shadow from my heart – I’ll clean it out
Glanfaidh mé a leithéad de scamaill amch as mo shlí – glanfaidh mé amach iad
I’ll clean those clouds out of my way – I’ll clean it out x 2

Beidh mé réidh
I’ll be there
Beidh mé romhat
I’ll be ahead
Beidh mé úr
I’ll be fresh
Beidh mé ullamh
I’ll be ready
Beidh mé socair ionam féin arís
I’ll be steady in myself again

Beidh mé leí
I’ll be with her
Beidh mé leo
I’ll be with them
Beidh mé leat
I’ll be with you
Beidh mé lán
I’ll be full
Beidh mé iomlán folláin arís
I’ll be totally ripe again

Beidh mé saor
I’ll be free
Beidh mé sona
I’ll be safe
Beidh mé suan
I’ll be bright
Beidh mé slan
I’ll be happy
Ar ais chum fhéin arís
I’ll be back to myself again

Beidh mé clé
I’ll be left
Deas
Right
Thuaidh
North
Theas
South
Socair ionaim féin arís
Growing inside again

Glan glan glan arís glan glan arís
So clean clean clean clean it out again
Glan glan glan go dtí bhfuil mé sona sásta
Until I am happy
Glan glan glan arís glan glan arís
So clean clean clean clean it out again
Glan glan go dtí go bhfuil mé slán sabháilte
Until I am safe I’ll clean out my life x 2

Dia liom
God be with me
Dia leat
God be with you
Dia leis
God be with him
Dia leí
God be with her
Dia leo
God be with them
Dia libh
God be with you (plural)
Dia linn uilig
God be with all of us
Dia dhá réiteach
God resolve