Reply To: The Irish Topic

Forum AN ÁBHAR NA HÉIREANN The Irish Topic The Irish Topic Reply To: The Irish Topic

#11178

Mé ag dul in aois arís
ag fás in mo shaol
Léi ag sroicheadh bís arís
ach mise liom féin

Má bhraitheann mé an íseal brí anuas orm arís
glanfaidh mé amach é mar a ghlan mé cheana féin
Má bhraitheann mé an doicheall anuas orm arís
Glanfaidh mé amach é mar atá ar bun agam anois

Glanfaidh mé a leithéid de scáth ó mo chroí,
ó, glanfaidh mé amach iad
Glanfaidh mé a leithéid de scamaill amach as mo shlí,
glanfaidh mé amach iad

Glanfaidh mé a leithéid de scáth ó mo chroí,
ó, glanfaidh mé amach iad
Glanfaidh mé a leithéid de scamaill amach as mo shlí
Go amach as mo shlí
as mo chroí

Do bhraith mé an íseal brí ag brú anuas orm arís
— glanfaidh mé amach é —
Bhraith mé doicheall an diabhail ag déanamh lóistín laistigh díom arís
— glanfaidh mé amach é —

Bhraith mé mo mhisneach ag ídiú uaim ‘s ag dul amú orm arís
— glanfaidh mé amach é —
Do bhraith mé an dorchadas do mo thimpeallú ‘s ag cur isteach orm arís
— glanfaidh mé amach é —

Glanfaidh mé a leithéid de scáth ó mo chroí,
ó, glanfaidh mé amach iad
Glanfaidh mé a leithéid de scamaill amach as mo shlí,
glanfaidh mé amach iad

Glanfaidh mé a leithéid de scáth ó mo chroí,
ó, glanfaidh mé amach iad
Glanfaidh mé a leithéid de scamaill amach as mo shlí
Go amach as —

Beidh mé réidh, beidh mé romhat, beidh mé úr, beidh mé ullamh,
beidh mé socair ionam féin arís
Beidh mé léi, beidh mé leo, beidh mé leat, beidh mé lán,
beidh mé iomlán folláin arís

Beidh mé saor, beidh mé sona, beidh mé suan, beidh mé slán
ar ais chugam féin arís
Beidh mé clé, dheas, thuaidh, theas
Socair ionaim féin arís, dhé

Glan glan, glan arís, glan glan arís,
glan glan, go dtí go bhfuil mé sona sásta
Glan glan, glan arís, glan glan arís,
glan glan, go dtí go bhfuil mé slán sabháilte

Glan glan, glan arís, glan glan arís,
glan glan, go dtí go bhfuil mé sona sásta
Glan glan, glan arís, glan glan arís,
glan glan, glanfaidh mé amach mo shaol

Dia liom, Dia leat, Dia leis, Dia léi,
Dia leo, Dia libh, Dia linn uilig
Dia dhá réiteach, Dia dhá réiteach
Dia liom, Dia leat, Dia leis, Dia léi,
Dia leo, Dia libh, Dia linn uilig
Dia dhá réiteach, Dia dhá réiteach

Dia liom, Dia leat, Dia leis, Dia léi,
Dia leo, Dia libh, Dia linn uilig
Dia dhá réiteach, Dia dhá réiteach
Dia liom, Dia leat, Dia leis, Dia léi,
Dia leo, Dia libh, Dia linn uilig
Dia dhá réiteach, Dia dhá réiteach

 

 

Me, aging again
growing in my life
With her reaching peeks
but back by myself

And if I feel the depression back on top of me again
I’ll clean it out as I did before
If I feel the darkness down on me again
I’ll clean it out as I am doing right now

I’ll clean those shadows from my heart,
Oh, I’ll clean them out
I’ll clean those clouds out of my way
I’ll clean them out

I’ll clean those shadows from my heart,
Oh, I’ll clean them out
I’ll clean those clouds out of my way
Out of my way
and from my heart

I felt that down-pressure weighing on me again
— I’ll clean it out —
I felt the demon’s darkness taking up accomodation within me again
— I’ll clean it out —

I felt my courage leeking and going astray from me
— I’ll clean it out —
I felt the black encircling me and disrupting me again
— I’ll clean it out —

I’ll clean those shadows from my heart,
Oh, I’ll clean them out
I’ll clean those clouds out of my way
I’ll clean them out

I’ll clean those shadows from my heart,
Oh, I’ll clean them out
I’ll clean those clouds out of my way
Out of —

I’ll be there, I’ll be ahead, I’ll be fresh I’ll be ready,
I’ll be steady in myself again
I’ll be with her, I’ll be them, I’ll be with you, I’ll be full,
I’ll be totally ripe again

I’ll be free, I’ll be safe, I’ll be bright, I’ll be happy,
back to myself again
I’ll be left, right, North, South
Steady in myself again, yeah

So clean clean, clean again, clean it out again,
clean clean, until I am happy and contented
Clean clean, clean again, clean it out again,
clean clean, until I am safe and sound

So clean clean, clean again, clean it out again,
clean clean, until I am happy and contented
Clean clean, clean again, clean it out again,
clean clean, I’ll clean out my life

God bless me, God bless you, God bless him, God bless her,
God bless them, God bless y’all, God bless all of us
God resolve it, God resolve it
God bless me, God bless you, God bless him, God bless her,
God bless them, God bless y’all, God bless all of us
God resolve it, God resolve it

God bless me, God bless you, God bless him, God bless her,
God bless them, God bless y’all, God bless all of us
God resolve it, God resolve it
God bless me, God bless you, God bless him, God bless her,
God bless them, God bless y’all, God bless all of us
God resolve it, God resolve it